DE STAMBOOM VAN DE FAMILIE ZURICH
 
Varianten : Zuring, Zuringh, (van) Zurich, Zürich, Zuurink, Zurink, Zuurig, Zurig, Zurigh, Suuring, Suring, Suringh, Suering, Sueringh, Surink, Suerink, Surig, Surag
Zuuring, Soerink, Soering, Surink, Suuringh, Surger, Zoerink
 
 

Een overzicht van de vele voorkomende naam-varianten met hun bijbehorende stambomen binnen en buiten Nederland
A overview of the known name-variations with their familytrees in and outside the Netherlands
 

Het familie wapen zoals gebruikt door de familie Zurich uit Lessoc (Zwitzerland), welke volgens zeggen ook gebruikt is in Nederland
The coat of arms used by the family Zurich from Lessoc (Switserland), which is by saying also used in the Netherlands

Onderzoek uitgevoerd door:  /  Investigation done by:
 
H.J.M.J. Zuuring
G.H.J. Zuuring
 

Met hierbij tevens dank uitsprekende aan allen die ons hierbij hebben geholpen en speciaal:
Hereby thanking all the people who helped us, with special thanks to:
 
Bjarne Fowels-Landmark (Noorwegen / Norway)
 
Olivier J Henning (Zuid-Afrika / South Africa)
 
 
Voor eventuele opmerkingen en/of aanvullende gegevens kunt U ons schrijven :
For any remarks and/or further information you can write us :
 
H.J.M.J. Zuuring
Heerenveenstraat 18
NL - 6835 KL Arnhem
Fax : +31-26-3233566
E-mail: hjmjzuuring@hetnet.nl 
of
G.H.J. Zuuring
Klein Rome 26
NL - 6681 PB Bemmel
Fax : +31-481-451328
E-mail: ghjzuuring@hetnet.nl
 

 

Kies uw taal / Choose your language / Choisi votre langue / Wahlen Sie Ihre sprache

 
Nederlands
 
English
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interessante links / Interesting links


 

Donna Speer Ristenbach Genealogy

 


PRO-GEN
 

Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet

 

 

  The SurnameWeb
The SurnameWeb


 
 

 


 

 
 
The SurnameRing
To Join the Ring, click here
A member of the
The SurnameWeb
The SurnameRing
To Join the Ring, click here
 
SurnameWeb Previous Link Random Pick Next Link