--------------------------------------------------------------------------------
GEZINSBLAD  Dirk ZURICH [363]                    rel   99
       Aaltje TIMP [369]                   
--------------------------------------------------------------------------------
MAN
     naam Dirk ZURICH [363]                   
   geboren Circa 1793                   
  overleden 14-08-1832 te Zwolle               tijd 15.00
     bron Overlijdensregister 1811-1911         aktenr 399
  brontekst Op heden den vijftienden der Maand Augustus des jaars één duizend
       acht honderd twee-en-dertig, des middags te twaalf uren,
       compareerden voor ons Balthasar Rutger Roijer, Wethouder der Stad
       Zwolle, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier
       van den Burgelijken Staat,
       Johannes Winter, oud negen en dertig jaren, Sergant bij de Zevende
       afdeling Infanterie,
       en
       Hendrik Jaartjes, oud vijfendertig jaren, Korporaal bij dezelfde
       afdeling, beide in garnizoen te Zwolle,
       dewelke ons hebbende aangegeven, dat DIRK ZURICH, oud negen en
       dertig jaren, Fusilier bij de zevende afdeling Infanterie,
       Echtgenoot van Aaltje Timp,
       wonende te Zwolle, op den veertiende dezer overleden is, des
       namiddags te drie uren, in het huis staande in debetterstraat No.
       149
       Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt,
       dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de
       Comparants
    beroep Fusilier bij de zevende afdeling infanterie
    adres 14-08-1832 te Zwolle
    straat debetterstraat 149
     land Nederland
    opmaak 16-04-1998
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
    opmaak 16-04-1998
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Aaltje TIMP [369]                   
    opmaak 16-04-1998
--------------------------------------------------------------------------------

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software