DE STAMBOOM VAN DE FAMILIE ZUURING

Varianten : Zuring, Zuringh, (van) Zurich, Zürich, Zurink, Zurig, Suuring, Suring, Suringh, Suering, Surink, Suerink, Surig en Surag

 

 


Een nijmeegs geslacht van Linnenwevers en Wagenmakers

 


Geachte lezer,

Toen mijn vader en ik dit onderzoek begonnen, zagen wij al gauw de verschillende schrijfwijzen van "onze" naam.

En bekroop ons de vraag: "Zullen al die nu in Nederland levende varianten nu ook familie zijn van ons en elkaar?".

Daarom werden ook de diverse varianten nagezocht oa. met behulp van een vragenformulier.

Dit leverde een hoop informatie op en verschillende nieuwe stambomen, met nog steeds dezelfde vraag.

Familie of geen familie?

Je zoekt je naam uit en komt met verwijzing naar een Boerderij in drenthe: "De erven van Sleen"

Tja, daar hebben heel veel "Zuring's" gewoont en nog steeds en ook die schrijfwijze kennen wij, maar nog geen aanknoping.

Van Zurich, zou ook nog kunnen, maar van welke plaats dan, Zwitserland of Friesland.

Plotseling duikt er dan iemand uit Noorwegen op, die een grote tak in Zuid-Afrika kan aansluiten en die

Komt vervolgens ook met een hele grote stamboom uit het plaatsje "Lessoc" uit Zwitserland met de naam "Zurich".

De vraag blijft en bleef!.

Kortom hetgeen hier op deze pagina's weergegeven zijn de resultaten van onze en van vele anderen naar de herkomst van "onze" naam.

Omdat ik en mijn vader een afstammeling van de Zuuring's en Zurich's uit Nijmegen ben en onze stamboom tot aan ca. 1650 hoofdzakelijk

zijn herkomst met Nijmegen verbind, is deze pagina genaamd:

Een Nijmeegs geslacht van Linnenwevers en Wagenmakers.

 

Bij deze dagen wij een ieder uit die ons die informatie kan verschaffen om de speurtocht kompleet te maken.

Mocht u uw schrijfwijze van uw achternaam op deze pagina aantreffen, dan verzoek ik u

onderstaand vragenformulier in te vullen en naar mij terug te sturen per post of email.

Vragenformulier

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Guido en Henk Zuuring

 

 

Bemmel, September 2005