Inleiding.

Op de navolgende pagina's vindt u een beknopte historie van het geslacht Zuuring, zoals dat voornamelijk in Nijmegen voorkomt en voorkwam. Voorts is opgenomen de -voorlopige- stamboom van het geslacht.

 

Getracht is de gegevens zo compleet mogelijk te krijgen, maar gezien de omvang zal dit altijd wel een vrome wens blijven.

Een paar handicaps hebben het onderzoek extra moeilijk gemaakt:

 

Navolgend verhaal is een moment opname. Dat betekent, dat nog niet alles compleet is en nog fouten kunnen voorkomen.

Uiteraard houd ik me aanbevolen voor aanvullende informatie en/of correcties.

Hopelijk biedt het verhaal voor geïteresseerden een boeiende kijk op de 'Zuurings' in Nijmegen.

 

Maart 1998

H.J.M.J. Zuuring.

Oorsprong van de naam

Wijzen van noteren

Oudste gegevens

Het Verhaal